הבתים הראשונים של נשר הוקמו בשנת 1924, ללא תכנון וארגון רשמי, על ידי פועלי בית החרושת למלט "נשר". שכונת הפועלים הוקמה ליד המפעל ונקראה על שמו. ההיסטוריה של היישוב שלובה בהיסטוריה של בית החרושת.