תושבים יקרים,

עברה של העיר נשר שלוב בהיסטוריה של מדינת ישראל עוד מראשיתה. הצריפים הראשונים שהוקמו בשנת 1923, כיוזמה מקומית של פועלי בית החרושת "נשר", מסמלים בין היתר את תחילת היישוב העברי בארץ ישראל. סיפורם של פועלים אלו שזור בסיפור הקמת המדינה, באירועים היסטוריים עוד מימי המנדט הבריטי ודרך גלי העלייה שהרחיבו את היישוב, הקמת השכונות והפיכתה לעיר התוססת שהיא היום.

אנו רואים חשיבות רבה להבעת הוקרה לעיר ותושביה מתוך התפיסה כי שנת המאה היא הזדמנות להוקיר את הישגי העיר בעבר ובהווה, וגם אפשרות למינוף האירוע ההיסטורי להנחלת ערכים ולעיצוב פניה של העיר לדורות הבאים.

אירועי שנת המאה, מתוכננים באופן שיקיף את מגוון הקהלים הרחב ביותר, וייתן ביטוי לקשת העצומה של הקולות, הקהילות והקבוצות בעיר. בני נוער וילדים לצד בוגרים וקשישים, דתיים לצד חילוניים, נשים וגברים, ישראלים וזרים – כולם יציינו את שנת ה-100 בעשרות אירועים, מיזמים ופעילויות. 

הרעיון המרכזי העומד מאחורי אירועי שנת המאה הוא מחווה לתושבי נשר: היוצרים, היזמים, החולמים – כל אלו שהפכו והופכים את העיר לאחת הערים המובילות בישראל. 

מזל טוב לנו!

                                           בברכה,

                                                                               רועי לוי

                                                                             ראש העיר